Loading

StavebnictvíStavebnictví

Zajišťuji kompletní projektovou dokumentaci, od zpracování studií, přes všechny stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona, až po zajištění funkce technického a autorského dozoru stavby. Zabývám se také projekty interiérů a přípravou podkladů ke kolaudaci stavby. To vše s osvědčenými spolupracovníky a profesionály v jednotlivých oblastech.

Při prvním návrhu i při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace spolupracuji co možná nejvíce s klientem, respektuji jeho přání a požadavky, poskytuji mu odborné poradenství. Snažím se stavbu řešit co nejekonomičtěji a s co nejmenšími dopady na životní prostředí.

Hledáte odborného projektanta, který Vaše myšlenky a nápady na novou stavbu převede do podoby projektové dokumentace?

Rád pro Vás zpracuji:

 • studii stavby
 • dokumentaci k územnímu řízení
 • dokumentaci pro ohlášení stavby a pro stavební povolení
 • dokumentaci pro výběr dodavatele
 • dokumentaci pro provedení stavby
 • dokumentaci skutečného provedení stavby, pasport
 • dokumentaci bouracích prací, či pro odstranění stavby

Zajistím:

 • Projekty nízkoenergetických, pasivních až energeticky soběstačných staveb
 • Projekty rodinných a rekreačních domů
 • Projekty bytových domů
 • Projekty občanské výstavby
 • Projekty průmyslové a zemědělské výstavby
 • Projekty interiérů